top of page
Modern Architecture

H-team 010

Een initiatief van gemeente Rotterdam,

Zilveren Kruis en LHV-huisartsenkring Rotterdam

Over

OVER

Ontstaan van het H-team 010

Steeds meer Rotterdamse huisartsen ervaren huisvestingsproblemen. Niet alleen startende huisartsen hebben moeite om praktijkruimte te vinden, ook huisartsen die willen uitbreiden of verhuizen lopen tegen problemen aan. Dankzij de hoge vastgoedprijzen in Rotterdam nemen deze problemen de laatste jaren alleen maar toe. En dat terwijl er in sommige wijken een tekort aan huisartsen is. Daarom werd het H-team opgericht, oftewel het Huisvesting Huisartsen Team, waar huisartsen met al hun vragen over praktijkruimte terecht kunnen. Een leegstaand pand, een nieuwbouwwijk, een nieuwe eigenaar die de huur opzegt, hoognodige uitbreiding, je praktijk overdoen bij pensionering; het zijn de vragen waar huisartsen regelmatig mee te maken krijgen. Complexe onderwerpen die het uitvoeren van hun vak bemoeilijken. Om het nijpende probleem gezamenlijk te lijf te gaan, pakten de vier betrokken partijen samen de handschoen op. Het H-team is een initiatief van de gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, LHV-huisartsenkring district Rotterdam en Samergo.

WAT WE DOEN

Loketfunctie voor vragen van huisartsen

De betrokken partijen hebben allemaal een rol of belang bij passende huisvesting voor huisartsenzorg. Daarom is deze centrale plek gekozen waar huisartsen met vragen terecht kunnen. Het H-team behandelt vragen van huisartsen en helpt vervolgens om de beste route te bepalen voor de aanvrager. Oplossingen vragen elk om eigen instrumenten: soms is dat inzicht in een redelijke huur- of koopprijs, maar vaak gaat het ook over regels voor vergunningen, aanbestedingen, voor het opnemen van maatschappelijke voorzieningen in plannen en inzicht in vraag en aanbod van al geschikte locaties. Is door het H-team 010 een advies geformuleerd, dan neemt één van de deelnemende partijen contact op met de huisarts. De verantwoordelijkheid voor huisvesting blijft overigens wel altijd bij de huisarts liggen. En transparantie is het uitgangspunt. Een huisarts wordt niet bevoordeeld wanneer deze de vraag net iets eerder stelde dan een collega bijvoorbeeld.

Wat we doen

ONZE AANPAK

Hoe doen wij dat?

Loketfunctie

Huisartsen kunnen bij het H-team 010 terecht met hun vragen over praktijkruimte en huisvesting. Daarnaast staat het loket open voor projectontwikkelaars en makelaars die in Rotterdam aanbod hebben, waarbinnen ruimte is voor maatschappelijke diensten zoals huisartsenzorg.

Routebepaling

In een periodiek H-team overleg wordt de casus besproken en de juiste route bepaald. Het H-team koppelt het advies terug aan de aanvrager. De aanvrager blijft zelf verantwoordelijk. Wij hanteren voor het afhandelen van vragen deze procedure.

Beleidsontwikkeling

Als samenwerkende partijen binnen het H-team 010 kiezen we een aanpak van lerend ontwikkelen De kennis en ervaring kan daarom ook worden benut voor beleidsontwikkeling- en verbetering.

Onze aanpak

HET H-TEAM 010 IS EEN INITATIEF VAN:

COÖRDINATIE EN ONDERSTEUNING DOOR:

logos_edited.jpg
Klanten
Contact

CONTACT

Als huisarts contact met ons opnemen?

Neem dan contact op met het H-team 010: huisvesting@hteam010.nl

Bedankt!

TESTIMONIALS

"Dit is een testimonial. Klik om tekst toe te voegen"

Jan Phillips
Huisartenpraktijk Phillips

bottom of page