top of page

FAQ - Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het H-team 010. 

 • Ik wil graag een huisartsenpraktijk starten en ben al enige tijd op zoek naar een praktijkruimte. Daarbij loop ik tegen diverse problemen aan.
  We horen graag meer over de diverse problemen waar u tegenaan loopt en willen u graag tips geven hoe met deze problemen om te gaan. Daarvoor kunt u contact opnemen met het H-team 010 via huisvesting@hteam010.nl.
 • Vanwege de stijgende huisvestingskosten en het vaste tarief dat ik als huisarts moet hanteren, heb ik vragen over de financiële gezondheid van mijn bedrijf. Kan het H-team 010 mij hierbij helpen?
  Het tarief van huisartsen wordt landelijk bepaald door de NZa en uitgevoerd door de zorgverzekeraar. Landelijk vindt er in 2023 een door de NZa uit te voeren kostenonderzoek plaats. Eventueel aangepaste tarieven zullen pas in 2025 in werking treden. Het H-team 010 heeft hier geen invloed op en biedt geen financieel advies aan individuele huisartspraktijken.
 • Als projectontwikkelaar ben ik op zoek naar huisartsen of eerstelijnszorgverleners om in te passen in een van mijn huidige projecten. Is het H-team 010 van meerwaarde voor mij?
  Het H-team 010 krijgt diverse vragen binnen. Dit zijn ook vaak vragen van startende huisartsen of huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners die opzoek zijn naar nieuwe praktijkruimte. Neem vooral contact het H-team 010 op via huisvesting@hteam010.nl.We helpen graag om de juiste partijen met elkaar in contact te brengen.
 • Ik wil mijn huidige praktijkruimte uitbreiden en wil graag hulp bij het verkrijgen van een bouwvergunning en/of bestemmingswijziging.
  LHV Bouwadvies biedt uitgebreide diensten aan ten aanzien van bouwen, verbouwen en huren. Het verkrijgen van een bouwvergunning en/of bestemmingswijziging loopt via de gemeentelijke routes. Hierin kan het H-team 010 geen ondersteuning in bieden. Wanneer u problemen ervaart met betrekking tot de vergunningsaanvraag of bestemmingswijziging, kunnen we wel adviseren en zo nodig escaleren binnen de gemeentelijke organisatie. Neem dan vooral contact met ons op via huisvesting@hteam010.nl.
 • Ik ben praktijkhouder en ben op zoek naar nieuwe praktijkruimte of wil mijn huidige praktijk uitbreiden, omdat het huidige niet meer volstaat. Daarbij loop ik tegen diverse problemen aan? Kan het H-team 010 mij helpen?
  We horen graag meer over de diverse problemen waar u tegenaan loopt en willen u graag tips geven hoe met deze problemen om te gaan. Verder kunnen we u helpen in de afweging om te gaan verbouwen of te verhuizen en waar nodig ondersteunen in uw zoektocht naar nieuwe geschikte praktijkruimte. Daarvoor kunt u contact opnemen met het H-team 010 via huisvesting@hteam010.nl.
 • Ik ben dringend op zoek naar nieuwe praktijkruimte vanwege ruimtegebrek waardoor ik geen nieuwe patiënten meer kan aannemen in mijn huidige praktijk. Kan het H-team 010 helpen?
  Helaas kost het vinden van nieuwe geschikte praktijkruimte in de huidige vastgoedmarkt meestal wel wat tijd. Op de vraag & aanbod pagina op de website van het H-team 010 kunt u zien of er interessante opties bij ons bekend zijn. Mocht dit niet het geval is ons advies om uw vraag te stellen aan ons via huisvesting@hteam010.nl. Wij gaan dan graag in overleg met u op zoek naar oplossingsrichtingen. Helaas kunnen wij op korte termijn geen oplossing garanderen.
 • Als bedrijfsmakelaar wil ik graag mijn aanbod dat relevant is voor zorgpartijen in Rotterdam zoals huisartsenpraktijken en andere eerstelijnszorgaanbieders bij deze groep onder de aandacht brengen. Kan het H-team 010 hier bij helpen?
  Voor het delen van relevant aanbod van vastgoed in Rotterdam (zowel huur als koop) hebben we een digitale marktplaats ingericht voor het matchen van vraag en aanbod. Als bedrijfsmakelaar kunt u kosteloos zelf uw aanbod plaatsen op de vraag en aanbod pagina. Het helpt om het object zo concreet mogelijk te beschrijven, inclusief (exacte) locatie, beschikbare oppervlakte (m2), beeldmateriaal en huur- en of koopprijs. U kunt ook uw aanbod delen met ons, om door te plaatsen op de pagina. Neem contact met ons op via huisvesting@hteam010.nl. Let op: alleen aanbod in gemeente Rotterdam wordt geplaatst.
 • Ik wil een gezondheidscentrum starten en ben op zoek naar een huisarts die hierin mee wil doen.
  Het H-team 010 krijgt vaak vragen binnen van andere huisartsen die ook gezamenlijk een praktijk willen beginnen. Neem vooral contact met ons op via huisvesting@hteam010.nl en we helpen graag om de partijen met elkaar in contact te brengen.
bottom of page